Celopodniková organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenských lesů a statků ČR s.p.

U Vojenských lesů a statků působí odborové organizace, které jsou členy Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády.

Celopodnikový výbor  VLS ČR s.p. (CPV) Praha je ustaven ve smyslu Stanov ČMOSA na základě rozhodnutí Základních organizací divizí Usnesením Konference Oblastního výboru VLS z roku 1992. Vzhledem k počtu členů, počtu ZO a jejich působností po celém území ČR byl vytvořen především jako partner pro jednání s vedením zaměstnavatele, ke zvýšení akceschopnosti odborových organizací, k urychlení přenosu informací a řešení aktuálních problémů.


Celopodnikový výbor (CPV) je zmocněn ke kolektivnímu vyjednávání v rámci zaměstnavatele k uzavření podnikové Kolektivní smlouvy, případně k uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně.