Dlouholetá spolupráce mezi VLRZ a VLS ČR, s.p. bude pokračovat i v roce 2019, smlouva je již podepsána a je možnost objednávat pobyty na rok 2019.

Celopodnikový výbor odborových organizací VLS ČR, s.p.  zajišťuje pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky rekreační pobyty v zařízeních VLRZ ( www.volareza.cz)

Pobyty je možno využít k rekreaci , ve vybraných zařízeních i jako rekondiční pobyt s nárokem na placené volno dle Kolektivní smlouvy. 

Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů odborových organizací příslušných divizí, nebo u předsedkyně CPV.