Ocenění zaměstnanců, kteří se zasloužili o prosperitu VLS.

26.10.2017 00:00

V Brně na Špilberku proběho slavnostní Ocenění zaměstnaců, kteří se zasloužili o prosperitu VLS.

Každoročně oceňuje pan ředitel s.p. spolu s předsedkyní CPV dva zaměstnance z každé divize.