Šulc Vladimír, předseda ZO SOS Hradec Králové

Kontakt: vlada.sulc@centrum.cz, 607144611